Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

15 grudnia 2017

Serdecznie zapraszam na kolejną sesję Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje w najbliższy poniedziałek (tj. 18.12.2017 r. godz. 19:00). Zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące naszej dzielnicy, m.in. projekt zabudowy działek pomiędzy blokami ul. Burzyńskiego i ul. Żwirki i Wigury. W spotkaniu swój udział zapowiedziała Pani Poseł Małgorzata Chmiel.

 

 

Porządek Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Dzielnicy Zaspa-Rozstaje
  4. spotkanie z Zarządem SM Rozstaje, prezentacja projektu zabudowy działek pomiędzy blokami z ul. Burzyńskiego i Żwirki i Wigury. W ramach przyjęcia informacji w tym temacie zaproszona została Poseł na Sejm, Pani Małgorzatę Chmiel, architekt i była Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, dobrze znająca omawiany temat.
  5. Przekazanie informacji dotyczącej stanu realizacji budżetu Dzielnicy na 2017 rok.
  6. część uroczysta - opłatek z udziałem Księdza Proboszcza Parafii pw. Opatrzności Bożej.
  7. Ustalenie terminu następnej Sesji
  8. Zakończenie obrad

 

RD

 

IV sesja Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje