Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

16 kwietnia 2018

Od kwietnia podczas trwania dyżurów Radnych, można bezpłatnie odbierać Koperty Życia. Radni udziela wszystkich niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego wypisania takiej koperty.

 

Dodatkowo wszelkich informacji udzieli:

Radny Wojciech Rolczyński - w.rolczynski@zaspa-rozstaje.pl 

 

 

Cel główny Kopert Życia:

 

 • Upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei posiadania w domu, w oznakowanym miejscu krótkiej informacji o zdrowiu osoby, do której wezwano pomoc medyczną.
 • Promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 

 

 

Grupa docelowa:

 

 • gdańscy seniorzy
 • osoby mieszkające samotnie
 • osoby niepełnosprawne, chorujące przewlekle
 • podopieczni domów pomocy społecznej
 • podopieczni zakładów opiekuńczo – leczniczych
 • podopieczni domów spokojnej starości
 • podopieczni ośrodków dziennego pobytu dla seniorów

 

 

Informacje dodatkowe

 

 • Kampania planowana jest jako działanie długofalowe, tak aby posiadanie Koperty Życia wpisało się na stałe w zachowania zdrowotne gdańskich seniorów.
 • Podstawę kampanii stanowi edukacja obejmująca zarówno osoby, do których jest kierowana Koperta Życia jak i osoby opiekujące się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.
 • Adresatami Kopert Życia są ratownicy medyczni i lekarze pogotowia i SOR –ów. W sytuacji gdy, osoba do której wezwano pomoc medyczną nie będzie w stanie samodzielnie przekazać informacji na temat swojego stanu zdrowia „Koperta Życia” pozwoli służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia, chorobach i przyjmowanych lekach pacjenta i podjąć szybkie działania ratujące życie.

 

 

RD

"Koperty Życia" dla mieszkańców Zaspy Rozstaje