Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

20 marca 2018

Serdecznie zapraszam na kolejną sesję Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje w najbliższy piątek

(tj. 23.03.2018 r. godz. 19:00). Zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące naszej dzielnicy.

 

Porządek Sesji:

 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Dzielnicy Zaspa-Rozstaje
  4. Przekazanie informacji dotyczących realizacji wniosków z VI Sesji Rady Dzielnicy.

– zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 124 i 127 i poszerzenia trasy,

– propozycji rozwiązania problemu „Kładki” na Zaspie,

– Organizacja Gry Parkowej na Orientacje

– Rozmowy z zarządcą basenu o udostępnieniu miejsc mieszkańcom Rozstajów.

– Koperta życia

– Gra terenowa organizowaną współpracą z Radą Zaspa Młyniec.

– Rozmowy ze szkołami i spółdzielnią o możliwościach korzystania z ich obiektów.

  1. Wysłuchanie informacji, od zaproszonych na Sesję policjantów sprawujących opiekę nad dzielnicami Zaspa i Rozstaje, oraz próba wypracowania współpracy w celu skutecznego rozwiązania patologii na terenie nas interesującym.
  2. Ustalenie terminu spotkania z mieszkańcami ul. Żwirki i Wigury, którzy są stroną w sprawie projektu zabudowy . na działce nr 253/7 obręb 033 przy ulicy Rzeczypospolitej 23 na działce 253/3 obręb 033.
  3. Ustalenie terminu następnej Sesji
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie obrad

VII sesja Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje