Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

25 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejną sesję Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje w najbliższy czwartek

(tj. 26.04.2018 r. godz. 19:00). Zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące naszej dzielnicy.

 

Porządek Sesji:

 

  • Otwarcie obrad
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Dzielnicy Zaspa-Rozstaje
  • Podjęcie uchwały budżetowej
  • Przekazanie informacji dotyczących realizacji wniosków z VII Sesji Rady Dzielnicy.
  • Omówienie propozycji zabudowy działki nr 253/7 obręb 033 przy ulicy Rzeczypospolitej 23 na działce 253/3 obręb 033, po spotkaniu z mieszkańcami budynków przylegających do tej działki.
  • Ustalenie terminu następnej Sesji
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie obrad

 

RD

 

VIII sesja Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje