Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

01 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejną sesję Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje w najbliższy poniedziałek

(tj. 2.07.2018 r. godz. 19:00). Zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące naszej dzielnicy.

 

Porządek Sesji:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Dzielnicy Zaspa-Rozstaje
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej na drugie półrocze 2018 r.
  5. Omówienie realizacji wniosków i zadań wynikających z poprzednich sesji Rady; w tym: realizacja projektu zajęć sportowo–rekreacyjnych
  6. Ustalenie terminu następnej Sesji
  7. Wolne wnioski
  8. Zakończenie obrad

XI sesja Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje