Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

24 listopada 2017

10,8 proc. uprawnionych do głosowania, a więc blisko 1,2 tysiąca mieszkańców Zaspy-Rozstaje poszło w niedzielę, 1 października, do urn wyborczych i wybrało swoich lokalnych radnych. Była to ostatnia dzielnica Gdańska, która takiej Rady nie posiadała. Gratulujemy i trzymamy kciuki za nowych radnych!

 

Uprawnionych do głosowania w tej dzielnicy było 10834 osoby. Do wyborów poszło dokładnie 1170 mieszkańców. Wśród 22 kandydatów trzeba było wybrać 15 członków Rady Dzielnicy.

- Frekwencja wyniosła 10,8 procent. Wybory są ważne - potwierdza Wioleta Gaczoł, sekretarz Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku. - Miały one spokojny przebieg, nie doszło do żadnych incydentów.

By wybory do Rady Dzielnicy były ważne musi wziąć w nich udział minimum 5 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

Kto został radnym dzielnicy Zaspa-Rozstaje?

 

 • Piotr Skiba (317 głosów)

 • Wojciech Rolczyński (158)

 • Zofia Marcinkowska (111)

 • Marcin Makowski (56)

 • Ryszard Balewski (52)

 • Jolanta Gałęziowska – Modzelewska (46)

 • Anna Jakuszyk (43)

 • Małgorzata Cieśniewska (33)

 • Jolanta Gąsiorowska (33)

 • Stanisława Nowińska (32)

 • Halina Moskwa (31)

 • Zbigniew Guziński (30)

 • Roman Sikorowski (29)

 • Włodzimierz Amerski (27)

 • Jakub Puszkarski (26)

 

Przed świeżo upieczonymi radnymi jeszcze ślubowanie i wybór wśród siebie członków zarządu Rady. Wybrać trzeba bowiem przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zaspa Rozstaje, który pełni funkcję wykonawczą, zastępcę przewodniczącego Zarządu, a także przewodniczącego Rady Dzielnicy Zaspa-Rozstaje, który pełni funkcję uchwałodawczą, i jego zastępców. A potem... praca, praca i jeszcze raz praca – na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców.

 

W wyborach do Rady Dzielnicy nie tyle ważne jest, kto zdobył najwięcej głosów, co frekwencja mieszkańców, którzy wzięli w nich udział. Od tego uzależniony jest bowiem budżet przyszłej Rady – oczywiście, im więcej głosujących, tym więcej pieniędzy: jeżeli wyniesie mniej niż 14 proc. to Rada otrzyma do wykorzystania na rzecz dzielnicy 4 złote na jednego mieszkańca. Jeżeli będzie to od 14 do 16 proc. - wówczas przyznanych zostanie 5 zł na głowę. Jeżeli w wyborach w danej dzielnicy weźmie udział ponad 16 proc. mieszkańców do budżetu Rady Dzielnicy trafia 6 zł na każdego mieszkańca. W przypadku Zaspy-Rozstaje będzie to zatem 4 zł na mieszkańca, a więc ponad 50 tys. złotych. Co ważne, większość radnych, z wyjątkiem osób zasiadających w zarządzie, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia: pracują społecznie na rzecz dzielnicy.

 

Jednym z mieszkańców Zaspy-Rozstaje jest zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Kowalczuk. Na Facebooku "potwierdzał" w niedzielę uczestnictwo, wraz ze swoją 2,5 letnią córką Marianną, w wyborach do Rady Dzielnicy. 

 

Autor tekstu: Kamila Grzenkowska - www.gdansk.pl

Autor Zdjęcia: Jerzy Pinkas - www.gdansk.pl 

Zaspa-Rozstaje ma Radę Dzielnicy